DVP Huisvesting en Inrichting
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
T 088 01 06 800
F 088 01 06 888
E info@dvp-hint.nl
Den Haag

DVP
Huisvesting en Inrichting

Binnen DVP vertegenwoordigt DVP H&INT de disciplines Huisvestingsadvies, Interieurontwerp en Projectmanagement van inrichting en afbouw. Wij ondersteunen en begeleiden onze opdrachtgevers bij diverse huisvestings- en inrichtingsvraagstukken. Wij bieden volledige ontzorging, kennis, ervaring en capaciteit voor het realiseren van een duurzame (werk-) omgeving. Een omgeving die inspireert, motiveert en verbindt.

De wensen, eisen en behoeften van de opdrachtgever verwezenlijken wij met onze organisatiegerichte aanpak van advies en uitvoering. Voor ons is persoonlijke benadering en betrokkenheid de sleutel tot verbinding en een prettige werksfeer met alle betrokken partijen. Samen bereiken wij het gewenste eindresultaat binnen vooraf gestelde GROTIK-kaders.

Naast specifieke huisvestings- en interieur opgaven, kunt u bij DVP H&INT ook terecht voor turnkey (nieuw)bouwprojecten welke van A tot Z gecoördineerd moeten worden,
inclusief huisvesting en/of inrichting. De meerwaarde van DVP H&INT ligt in de grote diversiteit van specialisten binnen de organisatie van DVP in bouwmanagement- en techniek, installatie- en kostenadvies. Hierdoor wordt een integrale aanpak gewaarborgd.
U krijgt als opdrachtgever één aanspreekpunt voor de diverse kennisgebieden, zodat alle werkzaamheden goed op elkaar kunnen worden afgestemd en het project effectief en efficiënt wordt aangestuurd.

Huisvestingsadvies
Ondersteunen, adviseren en begeleiden van organisaties bij huisvestingsvraagstukken in de breedste zin van het woord. Om te komen tot een huisvestingsoplossing die mens en organisatie ondersteunt en waarin organisatiedoelen worden bereikt.

Interieurontwerp
In goed overleg met onze opdrachtgever kiezen wij voor een passende ontwerppartner om in
co-creatie met sfeer en beeld het ontwerp van een nieuwe (werk-)omgeving 
visueel te maken.

Projectmanagement van inrichting en afbouw
Adviseren, creëren en realiseren van een duurzame (werk-)omgeving die inspireert en motiveert. DVP H&INT coördineert en verbindt de diverse, betrokken partijen.

Turnkey (nieuw)bouwprojecten
Integrale projectrealisatie van A tot Z, waarbij huisvesting en inrichting complementair is aan onze overige disciplines.

tevreden klanten

Voor wie hebben we al
mooie projecten gerealiseerd

Benieuwd naar de mogelijkheden

Neem gerust
contact met ons op